Anulowanie skanowania

Aby anulować skanowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij [Anuluj] [Tak].
Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij na panelu sterowania, a następnie naciśnij [Tak].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z listą zadań, wybierz zadanie do anulowania, a następnie naciśnij [Anuluj] [Tak].
9RXX-05W