Generowanie klucza i certyfikatu

Wygeneruj klucz i certyfikat wymagane do komunikacji szyfrowanej TLS w urządzeniu. Do klucza generowanego samodzielnie używany jest certyfikat z podpisem własnym.
Algorytm kluczy i certyfikatów, które można wygenerować za pomocą tego urządzenia, znajdziesz w specyfikacji klucza generowanego samodzielnie i certyfikatu z podpisem własnym. Klucze i certyfikaty
Wygeneruj klucz i certyfikat za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do wygenerowania klucza i certyfikatu nie możesz użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] [Ustawienia klucza i certyfikatu] [Wygeneruj klucz].
Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz].
4
Wybierz [Komunikacja sieciowa], a następnie kliknij na [OK].
Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz do komunikacji sieciowej].
5
W [Ustawienia klucza] wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytm podpisu i klucza.
Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Dla algorytmu klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.
6
W [Ustawienia certyfikatu] ustaw informacje dotyczące certyfikatu.
[Data rozpoczęcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]/[Data upłynięcia okresu ważności (RRRR/MM/DD)]
Wprowadź datę początkową i końcową okresu ważności certyfikatu.
[Kraj/region]
Wybierz [Wybierz kraj/region], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Wprowadź internetowy kod kraju], a następnie wprowadź kod kraju.
[Województwo]/[Miejscowość]/[Organizacja]/[Jednostka organizacyjna]
Wprowadź elementy w zależności od potrzeb używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź nazwę podmiotu certyfikacyjnego używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).
7
Kliknij [OK].
Wygenerowany klucz i certyfikat są dodawane do [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu].
8
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o wygenerowanym certyfikacie
Gdy klikniesz nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu] pojawią się szczegóły certyfikatu.
Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu
Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.
9RXX-086