Korzystanie z protokołu TLS

Transport Layer Security (TLS) to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem sieci. Szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu TLS podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika zmniejsza ryzyko podsłuchiwania danych i manipulowania nimi podczas komunikacji.
Aby korzystać z komunikacji szyfrowanej TLS dla zdalnego interfejsu użytkownika, określ klucz i certyfikat (certyfikat serwera), których chcesz używać, a następnie w zdalnym interfejsie użytkownika włącz protokół TLS.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania protokołu TLS w zdalnym interfejsie użytkownika. [Zdalny interfejs użytkownika]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Przygotuj klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS. Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
W [Ustawienia sieciowe] kliknij na [Ustawienia TLS].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia TLS].
4
Określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS.
1
W [Ustawienia klucza i certyfikatu] kliknij na [Klucz i certyfikat].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu].
2
Po prawej stronie klucza i certyfikatu, który ma być użyty, kliknij na [Zarejestruj klucz domyślny].
Gdy klikniesz nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), pojawią się szczegóły certyfikatu.
Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
5
Ustaw wersję i algorytm protokołu TLS.
1
Kliknij opcje [Ustawienia TLS] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień TLS].
2
Ustaw wersję użytkową i algorytm, a następnie kliknij [OK].
Niektóre kombinacje wersji i algorytmów nie mogą zostać użyte. Informacje o obsługiwanych kombinacjach wersji i algorytmów można znaleźć w specyfikacji protokołu TLS. TLS
[Dozwolone wersje]
Określa maksymalną i minimalną wersję protokołu TLS.
[Ustawienia algorytmu]
Zaznacz pole wyboru algorytmu, który ma być używany dla protokołu TLS.
6
Włącz protokół TLS na zdalnym interfejsie użytkownika.
1
Kliknij na [Licencja/inne] [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień zdalnego interfejsu użytkownika].
2
Zaznacz pole wyboru [Użyj TLS], a następnie kliknij na [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
Gdy podczas uruchamiania Zdalnego UI pojawia się komunikat ostrzegawczy
Podczas uruchamiania zdalnego interfejsu użytkownika z włączoną opcją TLS może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.
Używanie protokołu TLS do szyfrowania wysyłanych i odbieranych wiadomości e-mail oraz I-faksów
Jeśli serwer SMTP i POP3 obsługują protokół TLS, będzie można go włączyć do komunikacji z tymi serwerami. Konfigurowanie szczegółowych informacji o serwerze e-mail (zdalny interfejs użytkownika)
9RXX-082