Konfigurowanie sieci

Aby obsługiwać urządzenie z komputera lub połączyć się z serwerem, musisz podłączyć urządzenie do sieci.
Użyj poniższej procedury, aby podłączyć urządzenie do sieci i skonfigurować jego ustawienia zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
Do skonfigurowania sieci wymagane są uprawnienia administratora.
Ustaw identyfikator zarządzającego systemem i kod PIN zarządzającego systemem. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
Podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń może spowodować wyciek informacji z urządzenia do osób trzecich. Zabezpieczanie sieci

Przygotowanie do konfiguracji środowiska sieciowego

Podłącz kabel Ethernet i router odpowiednio do środowiska, w którym urządzenie jest używane.
Sprawdź informacje o środowisku sieciowym używanym przez urządzenie oraz wymagane ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Sprawdź, czy komputer i router, które mają być używane w sieci, są prawidłowo podłączone, a następnie uzupełnij ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje o sposobie podłączenia znajdziesz w instrukcjach obsługi urządzeń lub skontaktuj się z ich producentem.

Procedura konfiguracji środowiska sieciowego

Krok 1
Wybierz, czy chcesz korzystać z przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN i połącz się z siecią.
Aby podłączyć się do sieci przewodowej LAN
Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej LAN
Krok 2
Ustaw adres IP.
Domyślnie, gdy urządzenie łączy się z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN, adres IP jest uzyskiwany automatycznie i nadawany urządzeniu.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4
Ustawianie adresów IPv6
* Podczas ręcznego ustawiania adresu IP do niektórych ustawień adresów IPv6 nie można użyć panelu sterowania. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby ustawić adres IPv4, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ustawić adres IPv6.
Krok 3
W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
* Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. Zaleca się, abyś skonfigurował ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika w kroku 3.

Czynności sprawdzające po skonfigurowaniu ustawień sieciowych

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
W razie potrzeby sprawdź adres IP i adres MAC urządzenia oraz inne informacje.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci
9RXX-017