Nie można wysłać faksu do międzynarodowego miejsca docelowego

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Wprowadź Czas oczekiwania (pauzę).
W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego miejsca docelowego, wprowadź w tej kolejności: międzynarodowy numer dostępowy, kod kraju i numer faksu. Aby dodać pauzę, naciśnij [Wstaw spację] pomiędzy cyframi.
Jeśli po wprowadzeniu pauzy nadal nie możesz wysłać faksu, zmień czas pauzy.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja] w [Ustaw długość wstrzymania], wprowadź czas pauzy [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. [Ustaw długość wstrzymania]
Zmniejsz szybkość początkową komunikacji.
Spróbuj wysłać faks po stopniowym zmniejszaniu prędkości początkowej komunikacji.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja] w [Szybkość uruchomienia wysyłania], następnie wybierz prędkość [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Szybkość uruch. wysyłania]
9RXX-0HH