Papier marszczy się

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii lub znaku ogranicznika obciążenia ().
Szuflada na papier
Taca wielofunkcyjna
Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.
Szuflada na papier
Taca wielofunkcyjna
Czy używasz papieru, który wchłonął wilgoć?
Sprawdź, jakie są środki ostrożności, i wymień papier na suchy.
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem
Ładowanie papieru
Czy używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier
Ładowanie papieru
Czy problem występuje podczas drukowania na zwykłym lub cienkim papierze?
Ustawienie [Popr. pomarszczonego papieru] na [Włącz] może rozwiązać problem.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Menu] [Regulacja/konserwacja] [Regulacja jakości obrazu] [Przetwarzanie specjalne] [Przetwarzanie papieru specjalnego]  [Popr. pomarszczonego papieru] [Włącz]
Określenie wartości [Włącz] może prowadzić do wyblakłych wydruków lub spowolnienia prędkości drukowania.
9RXX-0FC