Nie można drukować (przez serwer wydruku)

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy możesz drukować z serwera wydruku?
Jeśli możesz drukować, sprawdź połączenie między komputerem a serwerem wydruku. Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się
Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
Instalacja Windows
Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania
Czy używasz rezydentnego oprogramowania?
Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.
Czy możesz drukować z innego komputera za pośrednictwem serwera wydruku?
Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje
9RXX-0H4