Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Sprawdź ustawienia urządzenia.
Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Ustawienia drukowania WSD i wykrywania sieci multiemisji
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia WSD] [Edycja] zaznacz pola wyboru [Użyj drukowania WSD] i [Użyj Multicast Discovery] [OK] Ponownie uruchom urządzenie.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia WSD]
Wybór języka opisu strony
Wybierz język opisu strony (PDL) zainstalowanego sterownika.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia drukarki] [Wybór PDL (Plug and Play)] [Edycja] wybierz PDL w [Sieć] [OK] uruchom ponownie urządzenie.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Sieć]
Sprawdź ustawienia sieciowe systemu operacyjnego.
Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
W Windows kliknij [] (Start) [] (Settings) [Sieć i Internet] [Stan] [Zmień właściwości połączenia] [Profil sieciowy] [Prywatny]
Sprawdź, czy zainstalowany jest sterownik.
Aby sprawdzić, czy w urządzeniu zainstalowany jest sterownik, wykonaj poniższą procedurę.
W Windows kliknij [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery] sprawdź, czy wyświetlany jest sterownik.
Jeśli sterownik jest wyświetlany, oznacza to, że został on zainstalowany. W tym przypadku odinstaluj sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
9RXX-0FJ