Zrušenie postupov kopírovania

Postupy kopírovania zrušte podľa pokynov na obrazovke.
Stlačte tlačidlo [Zrušiť] [Áno].
Ak sa vyššie uvedená obrazovka nezobrazí, na ovládacom paneli stlačte [Áno].
Keď sa zobrazí obrazovka so zoznamom úloh, vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť, a stlačte [Zrušiť] [Áno].
9RY1-070