ID a PIN správcu systému

Zariadenie disponuje režimom správcu systému na zobrazenie a zmenu dôležitých nastavení.
Keď sú ID a PIN správcu systému nastavené, používatelia, ktorí poznajú tieto údaje, sa môžu prihlásiť do režimu správcu systému.
ID správcu systému a kód PIN správcu systému nie sú nastavené.
Režim správcu systému je zakázaný a zobraziť a meniť dôležité nastavenia môže každý používateľ. Nastavte ID správcu systému a kód PIN správcu systému na ochranu týchto informácií a umožnite iba vybratým správcom, aby tieto informácie poznali.
Podrobné informácie o zmene a nastavení ID a PIN správcu systému nájdete v tejto časti:
Nastavenie ID oddelenia a kódu PIN pre správcu
9RY1-004