Pripojenie k drôtovej LAN sieti

Pripojte počítač k zariadenie pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou ethernetového kábla.
1
Ethernetový kábel pripojte k zariadeniu a smerovaču.
Keď je zariadenie pripojené ku káblovej sieti LAN, zobrazí sa [] na obrazovke [Domov] a na obrazovke každej funkcie.
Úplne zasuňte konektor do portu, až kým nezapadne.
2
Počkajte niekoľko minút.
IP adresa sa predvolene nastaví automaticky.
Ak chcete použiť konkrétnu IP adresu, nastavte ju manuálne.
Nastavenie adries IPv4
Nastavenie IPv6 adries
9RY1-019