Vytlačený čiarový kód sa nedá naskenovať

Problém odstráňte použitím jednotlivých tipov v stanovenom poradí:
Používate veľmi malý čiarový kód alebo kód s hrubými čiarami?
Zväčšite čiarový kód.
Ak sú čiary čiarového kódu kolmé na smer výstupu, otočte obrázok o 90°, aby boli čiary rovnobežné.
Skúste použiť režim úpravy čiarového kódu
Problém môže vyriešiť nastavenie položky [Režim úpravy čiarového kódu] na [Režim 1] v ovládači tlačiarne. Ak to nefunguje, skúste zvoliť [Režim 2] a potom [Režim 3] v tomto poradí.
Zadajte nastavenia nižšie na obrazovke [Predvoľby tlače] ovládača tlačiarne.
Karta [Dokončenie]  [Rozšírené nastavenia]  [Režim úpravy čiarového kódu] vyberte režim
* Keď je toto nastavenie povolené, sýtosť tlače sa môže zvýšiť.
Ak nastavenie [Režim úpravy čiarového kódu] na [Režim 3] nefunguje, problém môže vyriešiť zmena položky [Sýtosť tlačiarne]. Nastavenie sýtosti tlače
9RY1-0F9