Na okraji výtlačkov sú škvrny

Problém odstráňte použitím jednotlivých tipov v stanovenom poradí:
Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera
Správne nastavte veľkosť a typ papiera podľa vloženého papiera. Nastavenie veľkosti a typu papiera
Tlačíte na okraj papiera bez okrajov?
Tento symptóm sa môže vyskytnúť vtedy, keď je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Na tlač v tomto zariadení sa vyžaduje okraj 5 mm (10 mm v hornej a dolnej časti obálky).
Na obrazovke ovládača tlačiarne [Predvoľby tlače] nakonfigurujte nasledujúce nastavenie na vytvorenie okraja.
Karta [Dokončenie] [Rozšírené nastavenia] [Rozšíriť oblasť tlače a tlačiť] [Vyp.]
Vyčistili ste fixačnú jednotku?
Keď je fixačná jednotka znečistená, môžu sa vyskytnúť nasledujúce symptómy. V takom prípade vyčistite fixačnú jednotku. Čistenie fixačnej jednotky
9RY1-0F0