Pielikums

Šajā nodaļā varat skatīt iekārtas rokasgrāmatas un pamatdarbības, kas nepieciešamas, iekārtu izmantojot ar datoru.
Iekārtas rokasgrāmatas
Rokasgrāmatas tiek nodrošinātas atbilstoši jūsu mērķim.
Iekārtas rokasgrāmatas
Lietotāja rokasgrāmata (šajā rokasgrāmatā) ir informācija par visām iekārtas funkcijām un specifikācijas, kā arī informācija par iekārtas uzturēšanu. Varat meklēt konkrētu informāciju un mainīt teksta lielumu un izkārtojumu.
Lietotāja rokasgrāmata lietošana
Lietotāja rokasgrāmatas rādīšanas iestatījumi
Pamatdarbības, izmantojot ar datoru
Lai iekārtu izmantotu no datora un skatītu informācijas kopu iekārtā no datora, dators ir jāiestata. Informācija par darbībām ir sniegta, izmantojot Windows un macOS darbību piemērus.
Darbības piemēri, izmantojot datoru
Cita informācija
Vides informācija, noteikumi un standarti
Paziņojums
Preču zīmes un autortiesības
Trešo pušu programmatūra
9RXW-0J1