Adresātu norādīšana (Sūtīšanas darbu žurnāls)

Var norādīt pagātnē izmantotos adresātus, izsaucot sūtīšanas darbu žurnālu no skenēšanas vai faksu ekrāna vadības panelī. Kopā ar adresātiem var izmantot arī datu sūtīšanai izmantotos skenēšanas iestatījumus.
Kad izsaucat sūtīšanas darbu žurnālu, norādītie adresāti un skenēšanas iestatījumi tiek pārrakstīti.
Sūtīšanas darbu žurnālu nevar lietot, ja sūtīšana no žurnāla ir ierobežota. Aizliegšana izmantot sūtīšanas žurnālā esošos adresātus
1
Skenēšanas vai faksa ekrāna cilnē [Norādīt adresātu] nospiediet [Izsaukt iestatījumus].
2
Atlasiet žurnālu, kuru vēlaties izsaukt.
Atlasītā žurnāla adresāti un skenēšanas iestatījumi tiek lietoti.
Ja žurnālā ir vairāki adresāti, tiek rādīts tikai pirmais adresāts, taču lietoti tiek visi adresāti.
3
Pēc nepieciešamības mainiet adresātus un skenēšanas iestatījumus.
Izsauktos adresātus un skenēšanas iestatījumus var mainīt un sūtīt.
Sūtīšanas darbu žurnāls tiek notīrīts tālāk norādītajos gadījumos.
Ja iekārta tiek izslēgta
Ja jaunu adresātu ievadīšana ir ierobežota Sūtīšana tikai reģistrētiem adresātiem
9RXW-03W