Nestandarta (pielāgota) formāta papīra reģistrēšana

Pielāgots papīrs ir nestandarta formāta papīrs, kura sānu garumu var brīvi noteikt iekārtas atbalstītajā diapazonā.
Bieži lietojot noteiktu nestandarta papīra formātu, iespējams reģistrēt formātus. Varat izsaukt papīru formāta ievades ekrānā, ietaupot laiku formāta ievadei.
Varat reģistrēt līdz pielāgotiem formātiem.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā reģistrēt iestatījumus, izmantojot vadības paneli.
Iestatījumus varat reģistrēt arī, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss) datorā. Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)
1
Vadības panelī nospiediet [Papīra iest.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Reģistrēt pielāgotu formātu].
Tiek parādīts ekrāns [Reģistrēt pielāgotu formātu].
3
Izvēlieties no [S1] līdz [S3].
Formāts tiek reģistrēts izvēlētajam numuram.
4
Ievadiet [X] un [Y] garumu.
Nospiediet [Nosaukums], lai mainītu parādāmo vārdu [S1] uz [S3].
5
Nospiediet [Lietot].
Pielāgotais papīrs ir reģistrēts.
9RXW-036