Skaļuma regulēšana (modeļiem bez faksa funkcijas)

Varat arī iestatīt, vai iekārta paziņo par darbībām un statusu ar skaņas signālu, piemēram, izmantojot vadības paneli, kad tiek konstatētas kļūdas.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus, izmantojot vadības paneli.
Iestatījumus varat konfigurēt arī, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss) datorā. Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)
1
Vadības panelī nospiediet skaļuma pogu (). Vadības panelis
Tiek parādīts ekrāns [Skaļuma iestatījumi].
2
Norādiet, vai tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls. Ekrāns [Skaļuma iestatījumi]
Lai atskaņotu paziņojumu signālus, atlasiet [Iesl.].
3
Nospiediet [Lietot].
Paziņojuma skaņas iestatījumi stājas spēkā.
9RXW-044