Vairāku pasu kopēšana uz vienas loksnes

Pases kopijas funkciju varat izmantot, lai kopētu vairākas pases kopā uz vienas papīra loksnes. To var ātri veikt vadības paneļa ekrānā [Sākums].
1
Novietojiet pasi uz planšetes stikla.
1
Atveriet padevēju.
2
Novietojiet skenējamo lappusi ar attēlu uz leju, vienlaikus izlīdzinot pases stūri pret planšetes stikla augšējo kreiso stūri, kā parādīts.
3
Uzmanīgi aizveriet padevēju.
2
Vadības panelī nospiediet [Pases kopija] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Pases kopija].
3
Atlasiet pasu skaita kombināciju un vai izmantot divpusējo drukāšanu.
[2 uz 1 (divpusēja)]
Kombinē divas pases uz vienas papīra loksnes puses, kopējot ar divpusējo drukāšanu. Kopē četras pases uz vienas papīra loksnes abām pusēm ar divpusējo drukāšanu.
[4 uz 1 (divpusēja)]
Kombinē četras pases uz vienas papīra loksnes puses, kopējot ar divpusējo drukāšanu. Kopē astoņas pases uz vienas papīra loksnes abām pusēm ar divpusējo drukāšanu.
[2 uz 1]
Kombinē divas pases uz vienas papīra loksnes puses.
[4 uz 1]
Kombinē četras pases uz vienas papīra loksnes puses.
4
Izvēlieties papīra avotu ar ievietotu papīru, ko vēlaties izmantot kopēšanai.
Tiek parādīts kopēšanas ekrāns.
5
Iestatiet kopiju skaitu.
Nospiediet [Kopiju skaits], izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu kopiju skaitu, un nospiediet [Aizvērt].
* Kad izmantojat funkciju Pases kopija, lai veiktu kopijas, kopēšanas attiecība tiek iestatīta automātiski atbilstoši kopēšanai izmantotajam papīra formātam un kombinējamo pasu skaitam. Lai kopēšanas attiecību mainītu manuāli, varat arī nospiest [Kopēšanas attiecība].
* Lai mainītu 4. darbībā atlasīto papīra avotu (kopēšanai izmantoto papīru), varat nospiest [Papīrs].
6
Konfigurējiet citus nepieciešamos kopēšanas iestatījumus. Papildu kopēšanas funkcijas
Varat pielāgot blīvumu un attēla kvalitāti.
Varat mainīt kombinējamo pasu skaitu (N uz 1) un 3. darbībā atlasītos divpusējās kopēšanas iestatījumus.
7
Nospiediet [Sākt].
Tiks nokopēta pirmā pase.
8
Ja tiek parādīta opcija [Skenēt nākamo oriģinālu], novietojiet nākamo pasi uz planšetes stikla un nospiediet [Skenēt nākamo oriģinālu].
Tiek skenēta nākamā pase, un tiek parādīts tas pats ekrāns.
Atkārtojiet šo procesu, līdz tiek pabeigta visu pasu skenēšana.
Var arī nospiest [Blīvums], lai mainītu katras pases iestatījumus.
9
Nospiediet [Sākt drukāšanu].
Skenētās pases tiek drukātas.
Lai atceltu kopēšanu, nospiediet [Atcelt] [Jā]. Kopēšanas darbību atcelšana
Izmantojiet opciju [Statusa pārr.], lai skatītu kopēšanas darba statusu un žurnālu. Drukas darba statusa un žurnāla aplūkošana
9RXW-06Y