Iekārtas virsmas tīrīšana

Regulāri tīriet iekārtas virsmu, lai saglabātu to tīru. Turklāt noņemiet putekļus no ventilācijas atverēm, lai nodrošinātu efektīvu iekārtas iekšpuses ventilāciju un dzesēšanu.
Melni punkti uz iekārtas virsmas ir pārstrādāto materiālu izmantošanas dēļ, un tie nav saistīti ar kvalitātes problēmu.
1
Izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas. Iekārtas izslēgšana
Izslēdzot iekārtu, tiek izdzēsti visi dati, kas gaida drukāšanu.
2
Noslaukiet iekārtas virsmu un ventilācijas atveres.
Noslaukiet ar mīkstu, ūdenī vai atšķaidītā neitrālā mazgāšanas līdzeklī izmērcētu un izgrieztu drānu.
Lai noskaidrotu ventilācijas atveru atrašanās vietu, skatiet daļu nosaukumus iekārtas priekšpusē. Priekšpuse
3
Ļaujiet daļām pilnībā nožūt.
4
Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai un ieslēdziet iekārtu. Iekārtas ieslēgšana
9RXW-0CY