Aizmugure

Aizmugurējais vāks

Atveriet aizmugurējo vāku, ja no iekārtas iekšpuses jāizņem iestrēdzis papīrs.

Ventilācijas atveres

Gaiss ierīces korpusā tiek izvadīts pa ventilācijas atverēm, lai dzesētu ierīces iekšpusi.
Nenovietojiet priekšmetus pie ventilācijas atverēm, jo tādējādi iespējams novērst ventilāciju.

Nominālās vērtības uzlīme

Uz šīs uzlīmes ir redzams sērijas numurs, kas ir jānorāda, ja rodas jautājumi par iekārtu.

Barošanas ligzda

Pievienojiet elektrības kontaktligzdai strāvas vadu.

Tālruņa līnijas kontaktligzda (LĪNIJA)

Izmantojiet komplektācijā iekļauto tālruņa vadu, lai izveidotu iekārtas savienojumu ar tālruņa līniju.

Klausules ligzda (KLAUSULE)/ārējā tālruņa ligzda (ĀR.)

Šajā ligzdā pievienojiet papildu ierīci TELEPHONE 6 KIT vai komerctālruni.

USB ports (USB ierīcēm)

Varat pievienot USB portam komerciālu USB tastatūru.

USB ports (savienojumam ar datoru)

Varat pievienot datoru USB portam, izmantojot komerciālu USB kabeli.

LAN ports

Varat izveidot iekārtas savienojumu ar vadu LAN, izmantojot komerciālu Ethernet kabeli, kas pievienots LAN portam.
9RXW-008