Specifikācijas

Specifikācijas var mainīties, lai produktu uzlabotu, kā arī saturs var tikt atjaunināts atkarībā no nākotnē izlaistiem produktiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktiem, apmeklējiet Canon tīmekļa vietni.
https://global.canon/
Pamatiekārtas specifikācijas
Pamata specifikācijas
Padevēja specifikācijas
Funkciju specifikācijas
Drukāšanas specifikācijas
Skenēšanas specifikācijas
Faksa specifikācijas
Tīkla specifikācijas
Drošības un pārvaldības funkciju specifikācijas
Darbības vide un atbalstītā programmatūra un serveri
Atbalstītā vide

Sk. arī sadaļu

Opciju specifikācijas
Varat pārbaudīt opciju saderību un to specifikācijas.
Atbalstītās opcijas
9RXW-00K