Sagatavošanās saistīšanai ar mobilajām ierīcēm

Lai izveidotu mobilās ierīces tiešo savienojumu ar iekārtu vai izmantotu AirPrint, ir jākonfigurē iestatījumi iekārtā.
9RXW-073