Utilītas MF Scan Utility startēšana

Startējiet datorā instalēto utilītu MF Scan Utility.

Windows ierīcē

Noklikšķiniet uz [] (Start) [Canon] [MF Scan Utility].

macOS ierīcē

Mapē OS Applications (OS lietojumprogrammas) veiciet dubultklikšķi uz [Canon MF Utilities] [Canon MF Scan Utility].
Ja vēlaties uzzināt plašāku informāciju par utilītas MF Scan Utility operācijām un iestatījumiem, noklikšķiniet uz [Instructions] ekrānā MF Scan Utility, lai parādītu palīdzību.
9RXW-05S