E-pasta servera detalizētās informācijas konfigurēšana (Remote UI)

Izmantojiet līdzekli Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) no datora, lai konfigurētu informāciju par e-pasta serveri, kuru izmantot skenēto datu sūtīšanai pa e-pastu un skenēto datu sūtīšanai un saņemšanai pa i-faksu. Var konfigurēt arī POP autentifikāciju pirms sūtīšanas, SMTP autentifikāciju un šifrēšanas sakaru iestatījumus.
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Ja e-pasta servera SMTP porta numurs nav 25 un/vai POP3 porta numurs nav 110, šis porta numura iestatījums ir jāmaina. Porta numura mainīšana
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Tīklā izveidojiet iekārtas savienojumu ar datoru, ko izmantojat iestatījumu konfigurēšanai.
Sagatavojiet tālāk minēto informāciju un turiet to blakus.
Iekārtas e-pasta adrese
E-pasta servera informācijas iestatīšana (SMTP/POP3 servera nosaukums, autentifikācijas iestatījumi, lietotājvārds un parole, ko izmantot autentifikācijai, šifrēto sakaru iestatījumi)
* Lai iegūtu detalizētu informāciju par informācijas iestatīšanu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju vai tīkla administratoru. Atkarībā no lietojuma vides varat arī skatīt datora e-pasta programmatūrā iestatīto informāciju.
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Noklikšķiniet uz [TX Settings] [E-Mail/I-Fax Settings] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit E-Mail/I-Fax Settings].
4
Ievadiet e-pasta servera pamata iestatījumus.
[SMTP Server]
Ievadiet e-pasta un i-faksa sūtīšanai izmantojamā SMTP servera nosaukumu (resursdatora nosaukums vai IP adrese), izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Ievades piemērs: Resursdatora nosaukums
smtp.example.com
[E-Mail Address]
Ievadiet iekārtas e-pasta adresi, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
[POP Server]
Ja saņemat i-faksu vai izmantojat POP autentifikāciju pirms sūtīšanas (POP pirms SMTP), ievadiet POP3 servera nosaukumu (resursdatora nosaukumu vai IP adresi), izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Ievades piemērs: Resursdatora nosaukums
pop.example.com
[User Name]
Ievadiet lietotājvārdu, kas tiek izmantots POP3 servera autentificēšanai, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
[Set/Change Password]
Lai iestatītu paroli, kas jāizmanto, autentificējot POP3 serveri, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu un ievadiet paroli, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
[POP RX]
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai saņemtu i-faksu.
[POP Interval]
Ievadiet intervālu, kādā automātiski jāizveido savienojums ar POP3 serveri, lai saņemtu i-faksu.
Lai nesaņemtu i-faksu automātiski, ievadiet [0]. Šajā gadījumā i-faksa dokumenti jāsaņem manuāli. I-faksa saņemšana
5
Konfigurējiet autentifikācijas un šifrēšanas iestatījumus e-pasta un i-faksa sūtīšanai atbilstoši savai lietošanas videi.
Ja izmantojat POP autentifikāciju (POP pirms SMTP) pirms sūtīšanas
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use POP Authentication Before Sending].
Lai izmantotu APOP autentifikāciju paroles šifrēšanai autentificēšanās laikā, atzīmējiet arī izvēles rūtiņu [Use APOP Authentication].
Ja izmantojat SMTP autentifikāciju
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)] un ievadiet SMTP autentifikācijai izmantojamo lietotājvārdu, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Lai iestatītu SMTP autentifikācijai izmantojamo paroli, atzīmējiet izvēles rūtiņu [Set/Change Password] un ievadiet paroli, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Ja šifrējat sakarus ar e-pasta serveri
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use TLS for SMTP TX] un/vai [Use TLS for POP].
Konfigurējiet, vai verificēt sertifikātu TLS šifrēšanas sakariem un vai verificēšanas vienumiem pievienot kopējo nosaukumu (CO, Common Name).
6
Noklikšķiniet uz [OK].
Noklikšķinot uz [Check SMTP Connection] vai [Check POP Connection], varat pārbaudīt savienojumu ar SMTP vai POP3 serveri, izmantojot pašreizējos iestatījumus.
7
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iestatījumi stājas spēkā.
9RXW-059