SLP sakaru konfigurēšana

Izmantojot iekārtu vidē, kur tiek lietots pakalpojumu meklēšanas protokols (Service Location Protocol — SLP) ar programmatūru, kas ir instalēta sakaru īstenošanai, konfigurējiet nepieciešamos SLP sakaru iestatījumus.
* Lai noteiktu iestatījumus, kas ir jākonfigurē, skatiet programmatūras rokasgrāmatu.
Konfigurējiet šos iestatījumus, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss) datorā. Vadības paneli nevar izmantot iestatījumu konfigurēšanai.
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Sagatavojiet porta numuru, kas tiek izmantots SLP sakariem ar programmatūru, un turiet to tuvumā.
Pārbaudiet to maršrutētāju skaitu, caur kuriem tiks sūtītas SLP sakaru paketes.
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Noklikšķiniet uz [Network Settings] [Multicast Discovery Settings] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Multicast Discovery Settings].
4
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Respond to Discovery], ievadiet tvēruma nosaukumu un noklikšķiniet uz [OK].
Tvēruma nosaukuma laukā ievadiet tā tvēruma nosaukumu, kuram pieder iekārta, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
5
Noklikšķiniet uz [Network Settings] [Sleep Mode Notification Settings] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Sleep Mode Notification Settings].
6
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Notify].
Programmatūrai tiek nosūtīts paziņojums par iekārtas enerģijas patēriņa statusu. Tas palīdz samazināt nevajadzīgu saziņu miega režīmā un enerģijas patēriņu.
7
Miega režīma paziņojumu konfigurēšana
[Port Number]
Ievadiet porta numuru, kas tiek izmantots SLP sakariem ar programmatūru.
[Number of Routers to Traverse]
Ievadiet maksimālo maršrutētāju skaitu, caur kuriem var tikt sūtītas SLP sakaru paketes.
[Notification Interval]
Ievadiet intervālu, kādā tiek sūtīti paziņojumi par iekārtas enerģijas patēriņa statusu.
8
Noklikšķiniet uz [OK].
9
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iestatījumi stājas spēkā.
9RXW-021