Padevējā iestrēdzis papīrs

Izņemiet padevējā vai tā aizmugurējā sānā iestrēgušo oriģinālu. Ja oriģināls saplīst, noteikti izņemiet to pilnībā laukā, neatstājot nekādas strēmeles.
1
Ja padevējā ir ievietots cits oriģināls, izņemiet to.
2
Izņemiet padevējā iestrēgušo papīru.
1
Atveriet padevēja vāku.
2
Uzmanīgi izvelciet dokumentu.
3
Aizveriet padevēja vāku.
3
Ievietojiet oriģinālu padevējā vēlreiz.
Ziņojums [Iestrēdzis papīrs.] pazūd, un varat noskenēt oriģinālu.
Darbi, kuru izpildes laikā ir iestrēdzis oriģināls, tiek automātiski atcelti. Darbs netiek atjaunots arī pēc oriģināla atkārtotas ievietošanas, tāpēc izpildiet darbu vēlreiz.
Ja papīrs iestrēgst atkārtoti
Pārbaudiet iekārtas un oriģināla statusu. Atkārtoti iestrēgst papīrs
9RXW-0EL