Adresatų registravimas adresų knygelėje (valdymo skydeliu)

Adresatus adresų knygelėje galite registruoti valdymo skydeliu.
El. pašto adresus (el. paštui, internetiniam faksui) ir fakso numerius galite registruoti šiais būdais:
registruokite adresatus tiesiai įvesdami jų informaciją;
registruokite adresatus iškviesdami siuntimo užduočių žurnalą;
registruokite adresatus ieškodami vartotojo informacijos, tvarkomos LDAP serveryje.
Reikalingas pasiruošimas
Jei naudojate LDAP serverį, užregistruokite aparate LDAP serverį, kuris bus naudojamas ieškant adresatų. LDAP serverių registravimas
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Adresų knyga] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
2
Spustelėkite [Registr. pask. vt.].
Rodomas ekranas [Paskirties vietos tipas].
Jeigu rodomas ekranas [Adresų knygos PIN], įveskite PIN, tuomet paspauskite [Taikyti].
3
Pasirinkite adresato tipą.
Jei norite užregistruoti adresatų grupes, žr. toliau.
Grupių registravimas adresų knygelėje (valdymo skydeliu)
4
Įveskite adresato informaciją.
Adresatą galite užregistruoti neįvesdami jo pavadinimo. Tačiau, įvedę pavadinimą, kai reikės nurodyti adresatą, galėsite ieškoti jo pagal inicialus.
Tiesiai įvedant adresatą
Paspauskite [Pavadinimas] ir įveskite pavadinimą, tada paspauskite [Taikyti].
Kalbant apie adresato informaciją, paspauskite [El. pašto adresas], [I-fakso adresas] arba [Fakso numeris], įveskite tą informaciją ir tuomet paspauskite [Taikyti].
Dalyje [Fakso numeris] įvesdami tarptautinį adresatą, įveskite tarptautinį prieigos numerį, šalies kodą ir fakso numerį nurodyta tvarka. Jei negalite prisijungti, paspauskite [Pristabdyti] tarp skaičių, kad pridėtumėte pauzę. Galite pakeisti pauzės laiką. [Nustatyti pauzės trukmę]
Adresatų įvedimas iškviečiant siuntimo užduočių žurnalą
Paspauskite [Pavadinimas] ir įveskite pavadinimą, tada paspauskite [Taikyti].
Siuntimo užduočių žurnale paspauskite [Atkurti parametrus] ir pasirinkite adresatą. Adresatas įvedamas adresų knygelės registracijos ekrane.
Adresatų įvedimas ieškant LDAP serveryje
5
Jei reikia, nustatykite faksogramos siuntimo informaciją.
Jei 4 veiksme buvo užregistruotas fakso numeris, nurodykite išsamią informaciją, jei įvyksta siuntimo klaida arba faksogramos siuntimas tuo numeriu užtrunka.
Jei užregistravote kitus duomenis, o ne fakso numerį, šio veiksmo atlikti nereikia. Pereikite prie 6 veiksmo.
6
Paspauskite [Registruoti kaip] ir pasirinkite [Parankiniai] arba [Kodinio paspaudimo numeris].
Pasirinkę [Kodinio paspaudimo numeris], pasirinkite neregistruotą numerį arba paspauskite [Naud. skaitm.klav.] ir įveskite trijų skaitmenų kodinio rinkimo numerį.
7
Spustelėkite [Taikyti].
Adresatas bus užregistruotas adresų knygelėje.
Adresato registravimas iš nuskaitymo arba fakso užduoties siuntimo užduočių žurnalo
Jūs galite ne tik iškviesti siuntimo užduočių žurnalą adresų knygelėje, bet ir registruoti adresų knygelėje adresatus iš nuskaitymo arba fakso užduoties siuntimo užduočių žurnalo.
Nuskaitytų duomenų siuntimo ir įrašymo būsenos bei žurnalo tikrinimas
Išsiųstų ir priimtų faksogramų būsenos bei žurnalo tikrinimas
9RXU-03C