Popieriaus įdėjimas

Kad užtikrintumėte spausdinimo kokybę, patikrinkite, kokį popierių galima naudoti, kaip tvarkyti bei laikyti popierių, ir paruoškite aparatui tinkamą popierių. Naudojamas popierius/Atsargumo priemonės naudojant popierių
Įdėkite paruoštą popierių į aparatą, tada sukonfigūruokite popieriaus formato ir tipo parametrus.
Popieriaus dėjimas į aparatą
Į popieriaus stalčių, kuriame telpa daug popieriaus, įdėkite paprastai naudojamo popieriaus.
Norėdami laikinai naudoti popierių, neįdėtą į popieriaus stalčių, įdėkite jį į universalųjį dėklą.
Popieriaus įdėjimas į popieriaus stalčių
Popieriaus dėjimas į universalųjį dėklą
Jei naudojate vokus ar dokumentus su logotipais, atkreipkite dėmesį į įdėto popieriaus padėtį ir į tai, kuri pusė yra nukreipta į viršų.
Pasiruošimas vokų dėjimui ir jų padėtis
Dokumento su logotipu dėjimo padėtis
Popieriaus parametrai
Siekiant užtikrinti kokybišką spausdinimą ir išvengti popieriaus strigčių, popieriaus formatas ir tipas turi būti nustatyti teisingai, atsižvelgiant į įdėtą popierių.
Popieriaus formato ir tipo nurodymas
9RXU-02W