Ekranas [Garsumo parametrai]

Paspaudus garsumo mygtuką () valdymo skydelyje arba garsumo mygtuką () [Kiti kiekio param.], bus parodytas ekranas [Garsumo parametrai].
Galite reguliuoti pranešimų garsų garsumą, pvz., kai sėkmingai išsiunčiamos ir gaunamos faksogramos, taip pat nustatyti, ar aparatas skleis garsus, pranešančius apie veiksmus ir būsenas.
[Skambėjimo tonas], [Siuntimo atlikimo signalas], [Priėmimo atlikimo signalas], [Nuskaitymo atlikimo signalas] (modeliuose su fakso funkcija)
Galite reguliuoti faksogramos gavimo garsumą, taip pat garsus, pranešančius, kad faksogramos sėkmingai išsiųstos ir gautos arba sėkmingai nuskaityti originalai.
[Įvedimo tonas]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas paspaudžiant valdymo skydelio klavišus ir mygtukus.
[Klaidingos įvesties tonas]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas paspaudžiant netinkamą klavišą, pvz., kai įvedate reikšmę, esančią už nustatymo diapazono ribų.
[Medžiagų papildymo tonas]
Nustatykite, ar skleisti garsą, kai artėja dažomųjų miltelių kasetės pabaigos laikas.
[Perspėjimo tonas]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas popieriaus strigties ar kito gedimo atveju.
[Užduoties baigimo tonas]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas aparatui baigus kopijavimo, nuskaitymo ar kitą veiksmą.
[Energijos taup. režimo įsp. sign.]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas, kai įjungiamas ir išjungiamas aparato budėjimo režimas.
[Orig. aptik. tiektuve signalas]
Nustatykite, ar bus girdimas garsas, kai aparatas aptinka į tiektuvą įdėtą originalą.
9RXU-045