Aparato paviršiaus valymas

Reguliariai valykite aparato paviršių. Be to, valykite dulkes nuo vėdinimo angų, kad užtikrintumėte efektyvų aparato vėdinimą ir vėsinimą.
Aparato paviršiuje esantys juodi taškeliai atsiranda dėl to, kad naudojamos perdirbtos medžiagos, ir tai nėra kokybės problema.
1
Išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo. Aparato išjungimas
Išjungus aparatą, bus ištrinti spausdinimo laukiantys duomenys.
2
Nuvalykite aparato paviršių ir vėdinimo angas.
Nuvalykite vandenyje arba atskiestame neutraliame ploviklyje suvilgytu ir išgręžtu minkštu skudurėliu.
Dėl ventiliacijos angų vietos žr. dalių pavadinimus aparato priekyje. Priekinė pusė
3
Palaukite, kol dalys visiškai išdžius.
4
Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite aparatą. Aparato įjungimas
9RXU-0CY