Galinė pusė

Galinis dangtis

Atidarykite galinį dangtį, kai reikia išimti aparate įstrigusį popierių.

Vėdinimo angos

Oras iš aparato išpučiamas per ventiliacijos angas, kad būtų vėsinamas vidus.
Šalia ventiliacijos angų nedėkite daiktų, nes jie gali trukdyti vėdinimui.

Nominaliųjų verčių etiketė

Šioje etiketėje nurodytas serijos numeris, kurį reikia nurodyti pateikiant užklausas apie aparatą.

Maitinimo lizdas

Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo.

Telefono linijos lizdas (LINE)

Norėdami prijungti aparatą prie telefono linijos, naudokite tiekiamą telefono laidą.

Ragelio lizdas (HAND SET) / išorinio telefono lizdas (EXT.)

Prie šio lizdo prijunkite pasirenkamą TELEPHONE 6 KIT arba įsigyjamą telefoną.

USB prievadas (USB įrenginiams)

Prie USB prievado galite prijungti įsigyjamą USB klaviatūrą.

USB prievadas (kompiuteriui prijungti)

Kompiuterį prie USB prievado galite prijungti naudodami atskirai įsigyjamą USB kabelį.

LAN prievadas

Aparatą prie laidinio LAN galite prijungti naudodami įsigyjamą eterneto kabelį, prijungtą prie LAN prievado.
9RXU-008