Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas

Norėdami naudoti nuotolinio vartotojo sąsają, kompiuterio interneto naršyklėje įveskite aparato IP adresą ir prisijunkite sistemos administratoriaus arba bendrojo naudotojo režimu. Funkcijos, pasiekiamos per Nuotolinio vartotojo sąsają, skiriasi priklausomai nuo režimo, prie kurio prisijungėte.
Kai nustatyta skyriaus ID valdymo funkcija, turite prisijungti nurodydami skyriaus ID. Režimas, kuriuo prisijungiate, priklauso nuo sistemos administratoriaus ID parametrų.
Reikalingas pasiruošimas
Patikrinkite nuotolinio vartotojo sąsajos veikimo aplinką. Palaikoma aplinka
Tinklu prie aparato prijunkite kompiuterį, kuriame naudojate nuotolinio vartotojo sąsają. Tinklo nustatymas
Patikrinkite aparato IP adresą. Tinklo būsenos ir parametrų tikrinimas
1
Kompiuterio žiniatinklio naršyklėje pasiekite šį URL.
http://<aparato IP adresas>/
Rodomas nuotolinio vartotojo sąsajos prisijungimo ekranas.
Kai nuotolinio vartotojo sąsajos ryšys šifruojamas, gali būti rodomas įspėjamasis pranešimas apie saugos sertifikatą. Jei nekyla problemų dėl sertifikato ar TLS parametrų, galite tęsti veiksmus.
IPv6 adresą įveskite laužtiniuose skliaustuose [ ].
Pavyzdys:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Jeigu nerodomas nuotolinio vartotojo sąsajos prisijungimo ekranas
Jeigu rodomas pranešimas, pavyzdžiui, [Cannot access Remote UI.], o prisijungimo ekranas nerodomas, žr. skyrių
Nepavyksta pasiekti „Remote UI“ arba „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs)
2
Įveskite jungiantis reikiamus elementus.
Kai skyriaus ID valdymas nenustatytas
Pasirinkite [System Manager Mode] arba [General User Mode] ir pagal parametro būseną įveskite reikiamus elementus.
[System Manager Mode]
Kai nustatytas sistemos administratoriaus ID, įveskite sistemos administratoriaus ID ir sistemos administratoriaus PIN. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
* Prisijungdami prie Sistemos administratoriaus režimo, turite pakeisti sistemos administratoriaus PIN iš numatytojo parametro. Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.
[General User Mode]
Kai tikrinate ir atšaukiate laukiančias spausdinimo užduotis, galite jungtis ir neįvedę naudotojo vardo, vietoje jo įvesdami spausdinimo naudotojo vardą.
* Jeigu spausdintuvo tvarkyklėje naudotojo vardas nenustatytas, automatiškai nustatomas kompiuterio, iš kurio buvo išsiųsti spausdinimo duomenys, prisijungimo naudotojo vardas.
[Remote UI Access PIN]
Jei nustatytas nuotolinio vartotojo sąsajos prieigos PIN, įveskite PIN.
Kai nustatytas skyriaus ID valdymas
Įveskite skyriaus ID ir PIN.
Kai nustatytas sistemos administratoriaus ID
Jungdamiesi sistemos administratoriaus režimu įveskite sistemos administratoriaus ID ir sistemos administratoriaus PIN.
Jeigu įvedamas nuo sistemos administratoriaus ID besiskiriantis ID, prisijungsite bendrojo naudotojo režimu.
Kai sistemos administratoriaus ID nenustatytas
Nepriklausomai nuo įvesto skyriaus ID prisijungsite sistemos administratoriaus režimu. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
* Prisijungdami prie Sistemos administratoriaus režimo, turite pakeisti sistemos administratoriaus PIN iš numatytojo parametro. Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.
3
Spustelėkite [Log In].
Rodomas nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
4
Baigę darbą spustelėkite [Log Out].
Atsijungus nuo nuotolinio vartotojo sąsajos rodomas prisijungimo ekranas.
Naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają nepasiekite kitų svetainių.
Laiko iki naudotojo automatinio atjungimo nustatymas
Jeigu per tam tikrą laiko tarpą naudotojas neatlieka jokių veiksmų, jis automatiškai atjungiamas nuo nuotolinio vartotojo sąsajos. Kad nustatytumėte laiką, po kurio naudotojas atjungiamas, atlikite toliau aprašomą procedūrą.
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Edit] įveskite laiko tarpą, po kurio naudotojas atjungiamas [OK]
9RXU-098