Pagrindinių el. pašto siuntimo parametrų konfigūravimas („Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs))

El. pašto serverio pagrindinius parametrus iš kompiuterio galite konfigūruoti naudodami „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs). Paskirties el. pašto adresus taip pat galite užregistruoti adresų knygelės parankiniuose.
* Parankiniai yra sąrašas adresatų, kuriuos galima įsiminti [] adresų knygelėje. Adresų knygelės funkcija
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
Jeigu el. pašto serverio SMTP prievado numeris yra ne 25, turite pakeisti prievado numerio parametrą. Prievado numerio keitimas
Reikalingas pasiruošimas
Prijunkite kompiuterį, kurį naudojate, norėdami konfigūruoti aparato parametrus tinkle.
Paruoškite šią informaciją ir laikykite ją šalia.
El. pašto adresas, kuris registruojamas kaip adresatas
El. pašto serverio parametrų informacija (SMTP serverio pavadinimas, autentifikavimo parametrai, naudotojo vardas ir slaptažodis, naudojami autentifikuojant)
* Išsamios informacijos apie parametrų informaciją kreipkitės į paslaugų teikėją ar tinklo administratorių. Atsižvelgdami į naudojimo aplinką, taip pat galite peržiūrėti kompiuterio el. pašto programinėje įrangoje esančią informaciją.
1
Kompiuterio žiniatinklio naršyklėje pasiekite šį URL.
http://<šio aparato IP adresas>/sendsupport_login.html
Rodomas „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs) ekranas [Start Settings].
Taip pat galite naudoti atsisiųstą failą, kad paleistumėte „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs). Atsisiųsto „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs) naudojimas
Kai „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs) ekranas [Start Settings] nerodomas
Jeigu rodomas pranešimas, pavyzdžiui, [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] ir ekranas [Start Settings] nerodomas, žr.
Nepavyksta pasiekti „Remote UI“ arba „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs)
2
Spustelėkite [Start].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN, tada spustelėkite [Logon].
3
Spustelėkite [Send to E-mail Settings].
Rodomas ekranas [Send to E-mail Settings].
Jei rodomas ekranas [Enter Address Book Password], įveskite PIN, tada spustelėkite [OK].
4
Skiltyje [Registration] pasirinkite Parankinių numerį ir įveskite vardą, kuris bus rodomas Adresų knygelėje.
Anksčiau užregistruoti Parankinių numeriai nerodomi.
5
Lauke [Send Destination Settings] įveskite registruojamą el. pašto adresą.
6
Lauke [SMTP Server Settings], sukonfigūruoti el. pašto serverio informaciją.
[SMTP Server]
Naudodami vieno baito raidinius ir skaitinius simbolius įveskite el. paštui siųsti naudojamo SMTP serverio pavadinimą (pagrindinio kompiuterio vardą arba IP adresą).
Įvesties pavyzdys: Pagrindinio kompiuterio vardas
smtp.example.com
[SMTP Authentication]
Kai naudojamas SMTP autentifikavimas, pasirinkite [Set] ir vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, naudojamus autentifikuojant.
7
Spustelėkite [Next] [Register].
8
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
9RXU-057