Bendrojo naudojimo aplanko registravimas adresų knygelėje („Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs))

Kompiuteryje naudodami „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs), adresų knygelės parankiniuose užregistruokite bendrojo naudojimo aplanko informaciją.
* Parankiniai yra sąrašas adresatų, kuriuos galima įsiminti [] Adresų knygelėje. Adresų knygelės funkcija
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
Reikalingas pasiruošimas
Prijunkite kompiuterį, kurį naudojate, norėdami konfigūruoti aparato parametrus tinkle.
Paruoškite šią informaciją ir laikykite ją šalia.
Kompiuterio su bendrai naudojamu aplanku pavadinimas arba IP adresas
Kompiuterio sistemos informacijos peržiūra
Kompiuterio tinklo ryšio informacijos peržiūra
Kelias į bendrai naudojamą aplanką
Vartotojo vardas ir slaptažodis, naudojami bendrai naudojamam aplankui pasiekti (jei nustatytas Prieigos apribojimas)
1
Kompiuterio žiniatinklio naršyklėje pasiekite šį URL.
http://<šio aparato IP adresas>/sendsupport_login.html
Rodomas „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs) ekranas [Start Settings].
Taip pat galite naudoti atsisiųstą failą, kad paleistumėte „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs). Atsisiųsto „Send Function Setting Tool“ (Siuntimo funkcijos nustatymo įrankįs) naudojimas
2
Spustelėkite [Start].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN, tada spustelėkite [Logon].
3
Spustelėkite [Store to Shared Folder Settings].
Rodomas ekranas [Store to Shared Folder Settings].
Jei rodomas ekranas [Enter Address Book Password], įveskite PIN, tada spustelėkite [OK].
4
Skiltyje [Registration] pasirinkite Parankinių numerį ir įveskite vardą, kuris bus rodomas Adresų knygelėje.
Anksčiau užregistruoti Parankinių numeriai nerodomi.
5
[Store Destination Settings] įveskite bendrojo naudojimo aplanko informaciją.
[Computer Name of Store Destination]
Įveskite kompiuterio, kuriame yra bendrai naudojamas aplankas, pavadinimą arba IP adresą.
* Kai naudojate DNS serverį, vietoj kompiuterio pavadinimo ar IP adreso galite įvesti pagrindinio kompiuterio pavadinimą arba FQDN.
[Shared Folder Name on Store Destination Computer]
Įveskite bendrai naudojamo aplanko kelią. Naudokite „\“ kaip skyriklį.
Įvesties pavyzdys: kai bendrai naudojamo aplanko kelias yra C:\users\public\share
users\public\share
Jeigu įvestame kelyje nėra aplanko, pirmąkart įrašant nuskaitytus duomenis sukuriamas aplankas įvestu pavadinimu.
* Tačiau, jei nėra pirminio aplanko arba neturite leidimo rašyti į pirminį aplanką, įvyksta siuntimo klaida nesukuriant aplanko.
6
[Status of Settings for Shared Folder] nurodykite, ar norite įjungti bendrojo naudojimo aplanko prieigos ribojimą.
Jeigu įjungtas bendrojo naudojimo aplanko prieigos ribojimas, pasirinkite [Set] ir vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite prieigai prie bendrojo naudojimo aplanko naudojamą naudotojo vardą ir slaptažodį.
7
Spustelėkite [Next] [Register].
8
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
9RXU-05C