Nuskaitymo atšaukimas

Norėdami atšaukti nuskaitymą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Spustelėkite [Atšaukti] [Taip].
Jei pirmiau pateiktas ekranas nerodomas, valdymo skydelyje paspauskite , tuomet paspauskite [Taip].
Jei rodomas užduočių sąrašo ekranas, pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir paspauskite [Atšaukti] [Taip].
9RXU-05W