Sihtkohtade salvestamine (aadressiraamat)

Registreerige skannitud andmete ja fakside saatmise ja salvestamise sihtkohad seadme aadressiraamatusse.
Aadressraamatu funktsioon
Sihtkohtade aadressiraamatusse salvestamise korral ei pea te enam nägema vaeva sihtkoha andmete sisestamisega iga kord, kui tahate andmeid saata või salvestada. Aadressiraamatul on sihtkohtade lihtsalt määramise funktsioon. Kasutage seda funktsiooni, kuvate aadressiraamatu või määrate sihtkohti.
Aadressraamatu funktsioon
Registreeritavad sihtkohad
Meiliaadress (e-post, i-faks)
Faili salvestamise kohad (ühiskaust, FTP-server)
Faksinumber
Kuidas sihtkohti registreerida
Sihtkoha registreerimiseks saate sisestada nime, meiliaadressi, faksinumbri ja muud andmed või kasutada TX-töölogi või kasutaja andmeid LDAP serveris.
Sihtkohti saate registreerida juhtpaneeli või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu, kuid nendega saab registreerida erinevat tüüpi sihtkohti ja ka registreerimismeetodid on erinevad.
Registreerimine juhtpaneeli kaudu
Kasutage juhtpaneeli, et registreerida sihtkohti TX-töölogist või LDAP serverist.
Juhtpaneeli kaudu ei saa registreerida faili salvestamise kohti (ühiskaust või FTP-server).
Sihtkohtade registreerimine aadressiraamatusse (juhtpaneel)
Rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu registreerimine
Kasutage rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), et registreerida faili salvestamise kohti (ühiskaust või FTP-server).
Te ei saa kasutada rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), et registreerida sihtkohti TX-töölogist või LDAP serverist.
Sihtkohtade registreerimine aadressiraamatusse (Remote UI (Kaugkasutajaliides))

Lisateave

Aadressiraamatu importimine ja eksportimine
Aadressiraamatu andmeid saate jagada ja varundada.
Aadressiraamatu ja sätete importimine ja eksportimine
Aadressiraamatu volitamata kasutamise takistamine
Et vältida uute kirjete volitamata lisamist aadressiraamatusse ja olemasolevate kirjete muutmist, saate määrata PIN-koodi ja piirata uute kirjete lisamise viisi.
Aadressiraamatu registreerimise ja muutmise piiramine
9C52-039