Mittestandardse (kohandatud) formaadiga paberi registreerimine

Kohandatud paber on mittestandardse formaadiga paber, mille külje pikkuse saab vabalt määrata seadme jaoks võimalikus vahemikus.
Te saate formaate registreerida, kui kasutate sageli mittestandardse formaadiga paberit. Paberi saate leida formaadi sisestamiskuvalt, et te ei peaks formaadi sisestamisega vaeva nägema.
Saate registreerida kuni kolm kohandatud formaati.
Selles jaotises kirjeldatakse sätete registreerimist juhtpaneeli kaudu.
Sätteid saab registreerida ka arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides). Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
1
Vajutage juhtpaneelil [Paberiseaded] kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Kohandatud form. salv.].
Ilmub kuva [Kohandatud formaadi salvestus].
3
Valige alates [S1] kuni [S3].
Formaat registreeritakse valitud numbri alla.
4
Sisestage [X] ja [Y] pikkused.
Vajutage [Nimi], et muuta kuvatavat nime alates [S1] kuni [S3].
5
Vajutage [Rakenda].
Kohandatud paber on registreeritud.
9C52-036