Mitmeotstarbelisele salvele sageli kasutatava paberi formaadi ja tüübi registreerimine

Kui mitmeotstarbelisse salve on asetatud paber, kuvatakse juhtpaneelil vaikimisi paberi formaadi ja tüübi seadistamise kuva.
Kui te kasutate mitmeotstarbelises salves alati sama paberit, saate paberi formaadi ja tüübi registreerida. Sellisel juhul paberi sätete kuva ei ilmu ja te ei pea sätete määramisega vaeva nägema.
Kui kasutate registreeritud paberist erineva formaadi või tüübiga paberit
Pärast 3. toimingus registreerimise tühistamist asetage paber mitmeotstarbelisse salve. Kui juhtpaneelil kuvatakse paberi formaadi ja tüübi seadistamise kuva, määrake sätted vastavalt kasutatavale paberile. Mitmeotstarbelisele salvele paberi formaadi ja tüübi seadistamine
 
Selles jaotises kirjeldatakse sätete registreerimist juhtpaneeli kaudu.
Sätteid saab registreerida ka arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides). Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
1
Vajutage juhtpaneelil [Paberiseaded] kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Valige mitmeotstarbeline salv.
3
Valige registreeritav paberiformaat.
Kuva saate kerida, et näha ka neid paberi formaate (nt ümbrikke), mida ei ole kuvatud.
Kui registreerite A5-formaadiga paberit
Kui paber on horisontaalpaigutusega, valige [A5]. Kui paber on vertikaalpaigutusega, valige [A5R].
 
Horisontaalpaigutus (A5)
 
Vertikaalpaigutus (A5R)
 
 
Kui registreerite mittestandardse (kohandatud) formaadiga paberi
1
Vajutage [Kohandatud].
2
Sisestage väärtused väljadele [X] ja [Y] ning vajutage [Rakenda].
Kui olete registreerinud sageli kasutatavad mittestandardsed formaadid, saate need üles leida, kui vajutate [S1] kuni [S3].
Kui registreeritavat paberiformaati ei kuvata
Vajutage [Muud suurused] ja valige paberi formaat kuvatavast loendist.
Registreeritud paberi tühistamine
Vajutage [Määram. paberi laadimisel]. Teil ei ole vaja 4. toimingut teha.
Kui paber on mitmeotstarbelisse salve asetatud, kuvatakse juhtpaneelil paberiformaadi ja -tüübi seadistamise kuva.
4
Valige registreeritav paberitüüp.
Paberi formaat ja tüüp ongi registreeritud.
Kuvatavat paberi formaati saate muuta 3. toimingus. Tarbetute paberiformaatide peitmine
9C52-035