Sobiva paberiallika kasutamine iga funktsiooniga

Kui prindite ilma paberiallikat määramata, valib seade automaatselt paberiallika vastavalt prinditavale paberiformaadile. Kui paber saab printimise ajal otsa, valib seade printimise jätkamiseks automaatselt teise paberiallika, kuhu on asetatud sama formaadiga paberit.
Saate kasutada sobivat paberiallikat, kui seadistate igale funktsioonile (nt kopeerimise, printimise ja faksi vastuvõtmise funktsioonid) automaatselt valitava paberiallika.
Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas määrata sätteid arvuti rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Valige juhtpaneelil [Menüü] kuval [Avamenüü] seejärel valige sätete määramiseks [Funktsiooniseaded]. [Paberiallika automaatne valimine]
1
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Common Settings] [Edit].
Ilmub kuva [Edit Common Settings].
4
Seadistage valikus [Paper Source Auto Selection] automaatselt valitava paberiallika sätteks [On].
Määrake see säte igale funktsioonile. Aruannete ja loendite ning infokandjalt printimiseks seadistage selle sätte rakendamisel paberiallikaks [Other].
Igale funktsioonile tuleb automaatselt valitavaks seadistada üks paberisahtel. Kui mitmeotstarbeline salv on seadistatud ainult automaatselt valimiseks, ei saa seda seadistada.
5
Klõpsake [OK].
Sätted rakendatakse.
6
Logige rakendusest Remote UI (Kaugkasutajaliides) välja.
9C52-038