[Helitugevuse seaded] kuva

Kui vajutate helitugevuse klahvi () juhtpaneelil või helitugevuse klahvi () [Muu helitug.], [Helitugevuse seaded]
Te saate muuta helimärguannete helitugevust, näiteks fakside eduka saatmise ja vastuvõtmise korral, ja määrata, kas seadmest kostab toimingute ja olekute helimärguandeid.
[Helin], [Saatmise lõpu heli], [Vastuvõtu lõpu heli], [Skannimise lõpu heli] (Faksifunktsioonita mudelitel)
Te saate muuta sissetuleva faksiheli ning fakside edukalt saatmise ja vastuvõtmise ning originaalide eduka skannimise helimärguannete tugevust.
[Sisestusheli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui vajutate juhtpaneeli klahve ja nuppe.
[Kehtetu sisestuse heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet sobimatu klahvi vajutamisel, näiteks seadistusvahemikku mittekuuluva väärtuse sisestamisel.
[Tarvikute heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui toonerikassettide kasutusiga hakkab lõppema.
[Hoiatusheli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seadmes on paberiummistus või muu tõrge.
[Töö lõpu heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet kopeerimise, skannimise või muu seadme toimingu lõpetamisel.
[Energiasäästja heli]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seade lülitub unerežiimi või väljub sellest.
[Tuvastustoon: origin. on sööturis]
Määrake, kas soovite helimärguannet, kui seade tuvastab, et originaal on sööturisse asetatud.
9C52-045