Andmete kogemata saatmise ja teabelekke takistamine

Faksi saatmine kogemata valesse sihtkohta või prinditud dokumendi jätmine seadmesse võib põhjustada teabe lekkimise ohtu. Kuigi arvutist faksi saatmine ning mobiilside- ja mäluseadmete kasutamine on lihtne ja mugav, võib see põhjustada talitlushäireid ja teabevargust.
Seadme turvalisemaks kasutamiseks võite rakendada meetmeid vastavalt funktsiooni kasutusolekule, et vältida andmete kogemata saatmist ja teabe lekkimist.
Sihtkoha piiramine ja kinnitamine
Saate piirata sihtkohti, kuhu skannitud andmeid ja fakse saadetakse, ning lasta nende saatmisel kuvada sihtkoha kinnituskuva.
Saadaolevate sihtkohtade piiramine
Sihtkoha kinnitamine enne saatmist
Funktsioonide asjakohane piiramine
Faksi saatmisel või mäluseadme kasutamisel saate juurdepääsu funktsioonile osaliselt või täielikult piirata.
Faksi saatmise piiramine
Mäluseadmete kasutamise piiramine
Mobiilsideseadme kaudu kasutamise piiramine
Dokumentide järelevalveta printimise ja teabevarguste vältimine
Arvutist saadetud prindiandmed või seadmega vastuvõetud faksid saab salvestada seadmesse ilma neid kohe printimata.
Printimise piiramine

Lisateave

Kui on installitud LDAP-server, saate rakendada LDAP-serveri autentimist, et piirata saatmis- ja salvestusfunktsioonide kasutajaid ning saatmise sihtkohti. Samuti saate funktsioonide kasutamise keelata.
Andmete saatmisel või salvestamisel kasutaja autentimine LDAP-serveriga
9C52-08E