Paberiummistused, mida esineb korduvalt

Tehke tõrkeotsing, kontrollides järgmist.
Kas seadmes on paberitükke või võõrkehasid?
Eemaldage paberitükid või võõrkehad. Paberiummistused
Kas te kasutate sobivat paberit?
Kontrollige, kas seadmes olevat paberit saab kasutada, ja vajaduse korral asendage see sobiva paberiga.
Kasutatav paber
Paberi sissepanek
Kas paber on õigesti seadmesse pandud?
Lehvitage paber väikeste pakkide kaupa hoolikalt lahti, et paber poleks omavahel kokku kleepunud.
Seadke paberipaki servad tasaseks, koputades seda mõne korra tasase pinna vastu enne seadmesse panemist. Paberi sissepanek
Veenduge, et seadmesse pandud paberipakk ei ületaks täitmispiirangu joont ().
 
Paberisahtel
 
Universaalalus
Kontrollige, et paberijuhikud oleksid tähistega kohakuti ning need ei oleks liiga lõdvalt ega pingul.
 
Paberisahtel
 
Universaalalus
Kas paberiummistused tekivad prinditud paberi tagaküljele printides?
Siluge paberi servad, et paber ei oleks kuidagi kooldunud.
* Prinditud paberi tagaküljele printides saab kasutada ainult selle seadmega prinditud paberit. Ärge kasutage teise printeriga ega multifunktsionaalse seadmega prinditud paberit, sest see võib põhjustada paberiummistusi või seadet kahjustada.
Kas paberiummistusi esineb valikulise lisaseadmega Cassette Feeding Module-AH printides?
Paigaldage Cassette Feeding Module-AH uuesti. Lisateavet Cassette Feeding Module-AH paigaldamise kohta vt: „Seadistusjuhend“. Seadme juhendid
9C52-0EK