Printida ei saa (USB-ühendus)

Tehke tõrkeotsing, kontrollides järgmist.
Kontrollige USB-kaablit.
Kui kasutate pikka USB-kaablit, asendage see lühemaga.
Kui te ei saa ka lühikese USB-kaabliga printida, võib kaabel olla kahjustatud. Asendage see uue USB-kaabliga ja proovige printida.
Kas te kasutate USB-jaoturit?
Ühendage seade USB-kaabli abil otse arvutiga.
Proovige teist USB-porti.
Ühendage USB-kaabel arvuti teise USB-porti.
Kas arvuti printeri port on õigesti konfigureeritud? (Windows)
Kui printeri port ei ole õigesti konfigureeritud või saadavalolevat porti ei leidu, installige printeridraiver uuesti. Draiveri uuesti installimisel konfigureeritakse õige port automaatselt. Printeripordi vaatamine
Lisateabe saamiseks draiveri installimise kohta vaadake draiveri juhendist juhendite veebisaidil.
https://oip.manual.canon/
Kas seadme ja arvuti vahel on kahesuunaline side lubatud? (Windows)
Lubage kahesuunaline side, kui see ei ole lubatud, ning taaskäivitage arvuti ja see seade. Kahesuunalise side vaatamine
Kas mingi säte takistab seadmel USB-ühenduse loomist arvutiga?
Kui seadme taga asuva arvutiga ühendamiseks ettenähtud USB-pordi kasutamine on piiratud, siis tühistage see säte. USB-pordi kaudu arvutiga ühendamise takistamine
Kas te kasutate residentset tarkvara?
Kui te kasutate residentset tarkvara (nt turbetarkvara), keelake see ja proovige printida.
Kas te saate USB-ühenduse kaudu teisest arvutist printida?
Kui te ei saa teisest arvutist printida, pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole. Kui probleem ei kao
9C52-0H1