Registre de destinacions a la llibreta d'adreces (tauler de control)

Podeu registrar destinacions a la llibreta d'adreces mitjançant el tauler de control.
Podeu utilitzar els següents mètodes per a registrar adreces de correu electrònic (correu electrònic, I-Fax) i números de fax:
Registreu les destinacions introduint directament les seves dades.
Registreu les destinacions escollint al registre de treballs de transmissió.
Registreu les destinacions cercant la informació dels usuaris gestionada amb un servidor LDAP.
Preparatius necessaris
Si utilitzeu un servidor LDAP, registreu el servidor LDAP que s'utilitzarà per cercar destinacions a l’equip. Desament de servidors LDAP
1
Al tauler de control, premeu [Llibreta d'adreces] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Desar destinació].
La pantalla [Tipus de destinació] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla [PIN de la llibreta d'adreces], introduïu el PIN i premeu [Aplicar].
3
Seleccioneu el tipus de destinació.
Si registreu destinacions de grup, consulteu el següent.
Registre de grups a la llibreta d'adreces (tauler de control)
4
Introduïu la informació de destinació.
Podeu registrar una destinació sense introduir-ne el nom, però si n'introduïu el nom podeu cercar-la per les inicials quan especifiqueu la destinació.
En entrar directament a la destinació
Premeu [Nom], introduïu el nom i llavors premeu [Aplicar].
Per obtenir informació sobre la destinació, premeu [Adreça de correu electrònic], [Adreça de l'I-Fax], o [Número de fax], introduïu aquesta informació i, a continuació, premeu [Aplicar].
Quan introduïu una destinació internacional a [Número de fax], introduïu el número d'accés internacional, el codi de país i el número de fax en aquest ordre. Si no podeu efectuar la connexió, premeu [Pausa] entre els números per afegir una pausa. Podeu canviar el temps de pausa. [Establir l'hora de pausa]
Quan introduïu la destinació escollint al registre de treballs de transmissió
Premeu [Nom], introduïu el nom i llavors premeu [Aplicar].
Per al registre de treballs de transmissió, premeu [Opcions recuper] i seleccioneu una destinació. La destinació s'introdueix a la pantalla de registre de la llibreta d’adreces.
Quan s'introdueix la destinació mitjançant la cerca a un servidor LDAP
5
Configureu els detalls d'enviament de fax segons us convingui.
Si vau registrar un número de fax al Pas 4, configureu els detalls quan es produeixi un error d'enviament o es trigui a enviar un fax a aquest número.
Si vau registrar una cosa diferent a un número de fax, aquest pas no és necessari. Aneu al Pas 6.
6
Premeu [Desar com a] i seleccioneu [Favorits] o [Marcatge codificat].
Si [Marcatge codificat] està seleccionat, seleccioneu un número no registrat o premeu [Usar tecles num] i introduïu un número de marcatge codificat.
7
Premeu [Aplicar].
La destinació ha quedat registrada a la llibreta d'adreces.
Registre d'una destinació des del registre de treballs de transmissió d'un treball de lectura o de fax
A més d’escollir al registre de treballs de transmissió des de la llibreta d'adreces, també podeu registrar les destinacions del registre de treballs de transmissió d'un treball de lectura o fax a la llibreta d'adreces.
Comprovació de l'estat d'enviament i desament i del registre de dades llegides
Comprovació de l'estat i el registre dels faxos enviats i rebuts
9RXE-03C