Càrrega de paper a la safata multiús

Per utilitzar temporalment paper no carregat al calaix de paper, carregueu-lo a la safata multiús.
Podeu carregar el paper correctament alineant les guies de paper de la safata multiús amb el paper.
Si utilitzeu sobres o paper amb logotips, tingueu en compte l'orientació del paper carregat i quina part està cara amunt.
Preparació i orientació per a la càrrega de sobres
Orientació per carregar el paper amb un logotip
No retireu el calaix del paper
Si retireu el calaix de paper, l’equip no pot imprimir encara que hi hagi paper carregat a la safata multiús. Si intenteu imprimir amb el calaix de paper retirat, apareixerà un missatge d'error.
1
Sosteniu els dos costats de la tapa per obrir-la.
2
Traieu la safata de paper i la safata de prolongació.
Obriu la safata de prolongació quan carregueu paper de grans dimensions.
3
Separeu les guies de paper.
Mentre premeu la palanca de desbloqueig, moveu les guies de paper.
4
Airegeu el paper i alineeu-ne les vores.
Airegeu el paper en paquets petits i alineeu-ne les vores fent-hi uns quants copets sobre una superfície plana.
5
Carregueu el paper amb la cara d'impressió cap amunt.
Inseriu el paper fins que la vora del paper estigui contra el calaix de paper.
Assegureu-vos que el paper carregat no sobrepassi les guies de límit de càrrega (). Si supera les guies de límit de càrrega, pot haver-hi errors d'alimentació o encallaments de paper.
Si imprimiu al revers d'un document imprès (impressió manual a doble cara)
6
Alineeu les guies de paper amb l'amplada del paper.
Mentre pressioneu la palanca de desbloqueig, alineeu les guies de paper amb l'amplada del paper.
Les guies de paper massa separades o massa juntes poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
7
Establiu la mida i el tipus de paper. Configuració de la mida i el tipus de paper per a la safata multiús
Per defecte, quan l'equip detecta el paper carregat a la safata multiús, la pantalla per configurar la mida i el tipus de paper apareix al tauler de control. Configureu la mida i el tipus de paper cada vegada que carregueu paper.
Si carregueu paper de mida A5 o A6
Establiu la mida del paper segons l'orientació del paper carregat.
Carregueu el paper A6 en orientació vertical.
Orientació horitzontal (A5)
Orientació vertical (A5R o A6)
9RXE-02Y