Pantalla [Opcions de volum]

Si premeu la tecla Volum de so () al tauler de control o la tecla Volum de so () [Altres opc. volum], apareixerà la pantalla [Opcions de volum].
Podeu ajustar el volum dels sons de notificació (com quan s'envien i es reben faxos correctament) i configurar si voleu que l'equip emeti sons que us informin de les operacions i els estats.
[To del so de trucada], [To de fi de TX], [To de fi d'RX], [To de fi de lectura] (Per als models amb funció de fax)
Podeu ajustar el volum del so de fax entrant i els sons que us notifiquin que s'han enviat i rebut faxos correctament i que s'han llegit originals correctament.
[To d'entrada]
Configureu si voleu que s'emeti un so en prémer les tecles i els botons del tauler de control.
[To d'entrada no vàlida]
Configureu si voleu que s'emeti un so quan es prem una tecla no vàlida, com quan s'introdueix un valor fora del rang d'ajust.
[To reposició consumibles]
Configureu si voleu que s'emeti un so quan el cartutx de tòner s'acosti al final de la seva vida útil.
[To d'avís]
Configureu si voleu que s'emeti un so quan l’equip té un encallament de paper o un altre funcionament defectuós.
[To de fi de treball]
Configureu si voleu que s’emeti un so quan es completa la còpia, la lectura o una altra operació en l'equip.
[Alerta d'estalvi d'energia]
Configureu si voleu que s'emeti un so quan l'equip entri i surti del mode de repòs.
[Original a To detecció alimentador]
Configureu si voleu que s’emeti un so quan l'equip detecta un original que s'ha col·locat en l'alimentador.
9RXE-045