Configuració del mode PASV FTP

El mode PASV és un mode de comunicació FTP. Heu de configurar el mode PASV quan hi hagi un tallafocs entre el servidor FTP i l’equip.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant la Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Al tauler de control, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Preferències] per configurar els paràmetres. [Usar Mode FTP PASV]
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
Preparatius necessaris
Comproveu que s'ha configurat el mode PASV al servidor FTP.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Network Settings] [FTP PASV Mode Settings] [Edit].
La pantalla [Edit FTP PASV Mode Settings] es mostra a la pantalla.
4
Seleccioneu la casella [Use FTP PASV Mode] i feu clic a [OK].
5
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Els paràmetres s'hauran aplicat.
9RXE-05F