Generació d'una clau i CSR

Genereu la clau i el certificat necessaris per a la comunicació xifrada per TLS a l'equip. S'utilitza un certificat autosignat per a la clau autogenerada.
Per conèixer l'algoritme de les claus i els certificats que es poden generar amb aquest equip, consulteu les especificacions de la clau autogenerada i el certificat autosignat. Claus i certificats
Genereu una clau i un certificat mitjançant la Remote UI (IU remota) des d'un ordinador. No podeu utilitzar el tauler de control per generar una clau i un certificat.
Fan falta privilegis d'administrador.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
La pantalla [Generate Key] es mostra a la pantalla.
4
Seleccioneu [Network Communication] i feu clic a [OK].
La pantalla [Generate Network Communication Key] es mostra a la pantalla.
5
A [Key Settings], introduïu el nom de la clau i seleccioneu la signatura i l'algoritme de la clau.
Introduïu la clau d'usuari amb caràcters alfanumèrics de bit únic.
Per a l'algoritme de la clau, seleccioneu [RSA] o [ECDSA], i seleccioneu la longitud de la clau del menú desplegable. Com més llarga sigui la clau, més segura serà, però el processament de la comunicació s'alentirà.
6
A [Certificate Settings], establiu la informació del certificat.
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Introduïu les dates d'inici i fi del període de validesa del certificat.
[Country/Region]
Seleccioneu [Select Country/Region] i després seleccioneu el país o la regió al menú desplegable o seleccioneu [Enter Internet Country Code] i introduïu el codi del país.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Introduïu els elements segons us convingui amb caràcters alfanumèrics de bit únic.
[Common Name]
Introduïu el nom de l'assumpte del certificat segons us convingui amb caràcters alfanumèrics de bit únic. Això correspon a Nom Comú (NC).
7
Feu clic a [OK].
La clau i el certificat generats s'afegeixen a [Registered Key and Certificate] a la pantalla [Key and Certificate Settings].
8
Tanqueu la sessió de la IU remota.
Visualització i verificació de la informació detallada d'un certificat generat
Quan feu clic a el nom de la clau (o la icona del certificat) a [Registered Key and Certificate] de la pantalla [Key and Certificate Settings], apareixeran els detalls del certificat.
A la pantalla de detalls del certificat, feu clic a [Verify Certificate] per verificar que el certificat sigui vàlid.
Si la clau i el certificat no es poden suprimir
No podeu suprimir una clau i un certificat que estiguin en ús. Desactiveu la funció que estigui en ús o suprimiu-los quan hàgiu canviat de clau i certificat.
9RXE-086