Evitar enviar dades per error i filtrar informació

Enviar involuntàriament un fax a una destinació equivocada o deixar un document imprès a l'equip suposa un risc de filtració d'informació. A més, encara que l'enviament d'un fax des d'un ordinador i l'ús de dispositius de memòria i dispositius mòbils són fàcils i còmodes, poden donar lloc a errors de funcionament i robatoris d'informació.
Podeu prendre mesures per evitar l'enviament de dades per error i la filtració d'informació d'acord amb l'estat d'ús de la funció per tal de garantir que l'ús de l'equip sigui més segur.
Restricció i confirmació de la destinació
Podeu restringir les destinacions a les quals s'envien les dades llegides i els faxos i fer que es mostri una pantalla de confirmació de la destinació en enviar-les.
Limitació de les destinacions disponibles
Confirmació de la destinació abans de l'enviament
Restricció adequada de funcions
Podeu restringir l'accés a una part o a la totalitat d'una funció en enviar un fax o utilitzar dispositius de memòria i dispositius mòbils.
Restricció de l'enviament de faxos
Restricció de l'ús de dispositius de memòria
Restricció d'ús des d'un dispositiu mòbil
Prevenció d'impressions inesperades de documents i de robatori d'informació
Podeu emmagatzemar les dades d'impressió enviades des d'un ordinador o els faxos rebuts a l'equip sense imprimir-los immediatament.
Restricció de la impressió

Consulteu també

Quan s'instal·la un servidor LDAP, es pot aplicar l'autenticació del servidor LDAP per restringir els usuaris que poden utilitzar les funcions d'enviament i desament i les destinacions d'enviament. També podeu prohibir l'ús de funcions.
Realització de l'autenticació d'usuaris amb un servidor LDAP en enviar o desar dades
9RXE-08E