Configuració de la xarxa

Per utilitzar l'equip des d'un ordinador o per connectar-se a un servidor, heu de connectar l'equip a una xarxa.
Seguiu el procediment que s'indica a continuació per connectar l'equip a una xarxa i configurar els paràmetres de l'equip d'acord amb l'entorn de xarxa.
Fan falta privilegis d'administrador per configurar la xarxa.
Establiu l'ID d'administrador del sistema i el PIN d'administrador del sistema. ID i PIN d'administrador del sistema
La connexió de l'equip a una xarxa sense les mesures de seguretat adequades pot filtrar informació de l'equip a tercers. Protecció de la xarxa

Preparar la instal·lació de la xarxa

Proporcioneu un cable Ethernet i un encaminador d'acord amb l'entorn d'ús de l'equip.
Comproveu la informació de l'entorn de xarxa utilitzat per l'equip i la configuració de xarxa necessària. Per obtenir-ne informació, contacteu amb l'administrador de la xarxa.
Comproveu que l'ordinador i l'encaminador que s'utilitzaran a la xarxa estan correctament connectats, i completeu la configuració de la xarxa. Per obtenir més informació sobre el mètode de connexió, consulteu els manuals dels dispositius o podeu-vos en contacte amb el fabricant.

Procediment de configuració de la xarxa

Pas 1
Seleccioneu si desitgeu utilitzar la LAN per cable o sense fil i connecteu-vos a la xarxa.
Per connectar-vos a una LAN per cable
Per connectar-vos a una LAN sense fil
Pas 2
Establiu l'adreça IP.
De manera predeterminada, quan l'equip es connecta a una LAN per cable o sense fil, s'obté automàticament una adreça IP i s'estableix per a l'equip.
Per utilitzar una adreça IP específica, configureu-la manualment.
Configuració d'adreces IPv4
Configuració d'adreces IPv6
* Quan configureu una adreça IP manualment, no podeu utilitzar el tauler de control per configurar alguns paràmetres d'adreça IPv6. Es recomana utilitzar el tauler de control per establir l'adreça IPv4 i, a continuació, utilitzar Remote UI (IU remota) remota per establir l'adreça IPv6.
Pas 3
Configureu els paràmetres de l'equip d'acord amb l'entorn de xarxa, segons sigui necessari.
* No podeu utilitzar el tauler de control per configurar alguns dels paràmetres. Es recomana configurar els paràmetres mitjançant Remote UI (IU remota) al Pas 3

Comprovacions després de configurar els paràmetres de la xarxa

Comproveu que l'equip està correctament connectat a la xarxa.
Comproveu l'adreça IP i l'adreça MAC de l'equip i una altra informació, segons sigui necessari.
Comprovació de l'estat i els paràmetres de la xarxa
9RXE-017